Ontwikkeling     Groei     Inspiratie
daar gaat het om...

Disclaimer - Privacy...

[Laatst gewijzigd op 28 februari 2018.]
Inhoud
:
1. Voorwaarden...
-  Intro + Disclaimer
-  Bezoekersvragen
-  Opmerkingen
2. Privacyverklaring...
-  Persoonsgegevens
-  Bestanden-beheer
3. Vragen of Reageren..?
-  ...

1. Voorwaarden Website...

Dit is de website van "Luc Aalbrecht Consultancy".*
* Voor de bedrijfsgegevens: » zie bij Contact...

Deze website is met zorg samengesteld. Door het verkrijgen van toegang tot deze website en het hierin gepresenteerde materiaal en de informatie, verklaar je als gebruiker kennis te hebben genomen van het onderstaande en dit te begrijpen en daarmee in te stemmen en je daaraan te binden.

Op deze website presenteer ik mijn mening en hij dient als algemene informatievoorziening. Je kunt als gebruiker geen rechten ontlenen aan de informatie op deze website en bent zelf verantwoordelijk voor keuzes die je maakt naar aanleiding van de informatie en het gebruik daarvan.

De inhoud van de website kan zonder voorafgaande toestemming of aankondiging worden gewijzigd of verwijderd.

Disclaimer:
Ik ben geen (afgestudeerd, erkend) medicus, psycholoog of psychiater. Alles wat ik zeg en presenteer kan en mag nadrukkelijk Niet worden opgevat als medisch- psychologisch advies en/of medisch-therapeutische behandeling!
Iedereen is en blijft zelf persoonlijk verantwoordelijk voor wat hij/zij doet met- of naar aanleiding van consultaties, gesprekken, groepsbijeenkomsten met mij en/of presentaties van mij - een en ander in de ruimste zin van het woord. Dit geldt tevens voor alles wat op deze website staat!

Bezoekersvragen...

Kan ik reageren en vragen stellen..?
Ja, ik vind het fijn als je reageert* en doe m’n best om eventueel snel te antwoorden.
Opmerking: ik doe niet aan openbare discussies, dus: reacties komen niet op de site!
* Zie mogelijkheden onderaan deze pagina.

Is wat je schrijft waar gebeurd en authentiek?
De inhoud van deze website bestaat onder meer uit beschrijvingen van mijn persoonlijke visies, opgedane kennis, ervaringen en inzichten. Ik schrijf zoals ik het waarnam, ontdekte of beleefde en me nu herinner en interpreteer, dus Niet authentiek en Niet objectief! Soms is de inhoud aangepast, voor de leesbaarheid of om Privacy van betrokkenen te waarborgen. Om dezelfde redenen schrijf ik regelmatig fictief of metaforisch.

Ik ga zorgvuldig te werk maar kan niet garanderen dat de inhoud van deze website klopt en actueel is.
Ik heb in mijn leven veel gezien en gehoord, wat ik schrijf kan daarom ‘tweedehands’ zijn en als plagiaat worden gezien.

Opmerkingen...

Provoceren of discussies uitlokken is niet mijn doel. Ik wil niemand mijn mening of overtuiging opdringen en ben in beginsel vrij van elke levensovertuiging en (georganiseerde) religie.

Ik ben meer praktisch dan theoretisch en geen wetenschapper of geleerde. Ter onderbouwing of verduidelijking, gebruik ik wel theorieën – stof die je overal kunt vinden, professioneler en wellicht juister en waarheidsgetrouwer beschreven dan ik het doe.

Verzoek: ik zou het erg betreuren als wat ik schrijf fout, onduidelijk of onzinnig is – reageer asjeblieft als je dat vindt, of als je vragen of opmerkingen hebt..!

2. Privacyverklaring...

Privacy en betrouwbaarheid zijn essentiële voorwaarden om anderen te kunnen dienen. 

Alles wat je mij in consult-sessies vertelt of schrijft blijft vertrouwelijk onder ons - ook je emailadres en persoonlijke gegevens! (Ik reken erop dat jij hetzelfde doet.) Dit geldt ook naar je eventuele partner, kinderen, werkgever enzovoort: zonder jouw uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming handhaaf ik geheimhouding! 

Belangrijk: ik voel me vrij om (delen van) de inhoud van onze communicatie wel te gebruiken zonder voorafgaand overleg of toestemming. Dit kán gebeuren als ik verwacht dat anderen er iets aan kunnen hebben – echter: dit gebeurt dan anoniem; zonder het noemen van namen of informatie waaruit men deze kan afleiden.

Persoonsgegevens...

Persoonlijk Consult:
Als je contact me mij opneemt, krijg ik je naam en adresgegevens (emailadres, telefoonnummer e.d.). Voor een eenmalig consult heb ik deze gegevens niet nodig, voor vervolgconsulten wél, onder andere om over eventuele afspraak-wijzigingen te kunnen communiceren.

Bij zogenoemde ‘Emailconsulten’ sturen we wederzijds aan elkaar emailberichten. Deze berichten bewaar en gebruik ik om vorderingen te kunnen volgen en evalueren. Na beëindiging van een Email-consult-traject, verwijder ik desbetreffende berichten - zie ook 'Bestanden-beheer' hieronder.

Aankondigingen
Regelmatig plaats ik Blogs en andere berichten op deze website – zie » Blog...
Over deze plaatsing verstuur ik aankondigingen via email. Als je deze aankondigingen wilt ontvangen, kun je dit doorgeven via email of telefoon – (vele hebben dit in het verleden reeds gedaan).
Wil je de betreffende berichten niet meer ontvangen - meldt dit dan s.v.p. aan mij via email. Ik verwijder daarna zo spoedig mogelijk je emailadres uit mijn aankondigingen-bestand.

Beheer bestanden...

Persoonsgegevens:
Persoonsgegevens worden door mij op papier en/of digitaal vastgelegd en bewaard - de digitale versies op mijn (lokale) computer en in een backup-bestand. Ik ben de enig verantwoordelijke voor het beheer van de betreffende gegevens en ook de enige die ze inziet.

Emailconsult-berichten bewaar ik tot uiterlijk 1,5 jaar na afsluiting van een traject. Indien iemand die mij consulteerde, aan mij (per email of schriftelijk) verzoekt om deze berichten eerder dan wel later te verwijderen dan gebeurt dat.
Belangrijk: emailverkeer kan (theoretisch) door anderen worden onderschept en ingezien.

Als je wilt weten over welke persoons-gegevens (van jou) ik beschik en/of deze wilt inzien of (laten) aanpassen of verwijderen, kun je dit via email of schriftelijkaan mij doorgeven. Ik voldoe daarna binnen redelijke termijn aan je wensen.

3. Vragen of Reageren..?

-   klik hier op: » Luc@lucaalbrecht.nl... en stuur mij een email
-  overige opties: » ga naar Contact...