Disclaimer – Privacy…

(Laatst gewijzigd op 1 maart 2024.)

Inhoud:
1.  Voorwaarden…
– Algemeen + Disclaimer
–  Vragen aan Luc…
–  Opmerkingen.

2.  Privacyverklaring…
–  Persoonsgegevens.
–  Beheer bestanden.

3.   Reageren of Vragen..?

1. Algemene voorwaarden…

Dit is de website van Luc Aalbrecht Consultancy.*
* Voor de bedrijfsgegevens: »»  ga naar: Contact…

Deze website is met zorg samengesteld. Door het verkrijgen van toegang tot deze website en het hierin gepresenteerde materiaal en de informatie, verklaar je als gebruiker kennis te hebben genomen van het onderstaande en dit te begrijpen en daarmee in te stemmen en je daaraan te binden.

Op deze website presenteert L Aalbrecht (directeur) zijn mening en hij dient als algemene informatievoorziening.
Je kunt als gebruiker geen rechten ontlenen aan de informatie op deze website en bent zelf verantwoordelijk voor keuzes die je maakt naar aanleiding van de informatie en het gebruik daarvan.

De inhoud van de website kan zonder voorafgaande toestemming of aankondiging worden gewijzigd of verwijderd.

Leveringsvoorwaarden Web-Shop – zie »» Leveringsvoorwaarden…

Disclaimer:

Iedereen is en blijft zelf persoonlijk verantwoordelijk voor wat hij/zij doet met- of naar aanleiding van informatie op deze website, alsmede naar aanleiding van het gebodene in consultaties, gesprekken, presentaties, groepsbijeenkomsten enzovoort, met- of van L Aalbrecht – een en ander bedoeld in de ruimste zin van het woord.

Vragen aan Luc…

V: Kan ik reageren en jou vragen stellen..?
A: Ja, ik vind het fijn als je reageert en doe mijn best om eventueel snel te antwoorden*.
Let op: ik doe niet aan openbare discussies, dus: reacties komen niet op de site!
* Zie mogelijkheden onderaan deze pagina.

V: Is wat je schrijft authentiek en waar gebeurd?
A:
Ik schrijf meestal vanuit mijn persoonlijke visie, – opgedane kennis, – ervaringen en inzichten – en dan zoals ik het waarnam, ontdekte of beleefde en mij dit nu herinner en interpreteer, dus: niet authentiek of waarheidsgetrouw! Soms is de inhoud aangepast, voor de leesbaarheid of om de Privacy van betrokkenen te waarborgen. Om dezelfde redenen schrijf ik regelmatig fictief of metaforisch.

Opmerkingen…

Provoceren of discussies uitlokken is niet mijn doel. Ook wil ik niemand mijn mening of overtuiging opdringen en ik ben in beginsel vrij van elke levensovertuiging en (georganiseerde) religie.

Ik heb in mijn leven veel gezien en gehoord, wat ik schrijf kan daarom ‘tweedehands’ zijn en als plagiaat worden ervaren.

Ik ben meer praktisch dan theoretisch en geen wetenschapper of geleerde. Ter onderbouwing of verduidelijking, gebruik ik wel theorieën – stof die je overal kunt vinden, wellicht professioneler beschreven dan ik het doe.

Ik ga zorgvuldig te werk maar kan niet garanderen dat de inhoud van deze website en/of al het overige door mij gebodene klopt en actueel is.
Verzoek: ik zou het erg betreuren als wat ik schrijf of anderszinds aanbied fout, onduidelijk of onzinnig is – reageer alsjeblieft als je dat vindt, of als je vragen of opmerkingen hebt..!

2. Privacyverklaring…

“Privacy en betrouwbaarheid zijn essentiële voorwaarden om anderen te kunnen dienen.”
Luc Aalbrecht Consultancy respecteert de privacy van allen die gebruik maken van haar website en wat daarop wordt aangeboden; alle persoonlijke informatie die je haar verschaft wordt zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld.

Luc Aalbrecht Consultancy verwerkt en beheert gegevens van degenen met wie zij contact onderhoudt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensverwerking.
Persoonlijke gegevens – zoals naam, (email-)adres en telefoonnummer – worden gebruikt om contact te onderhouden. De betreffende gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard en worden niet aan derden verkocht.

Dhr. L Aalbrecht (directeur) is verantwoordelijk voor verwerking van deze gegevens – als je (jouw) gegevens wilt inzien, corrigeren of (laten) verwijderen, kun je contact met hem opnemen.
Noot: het streven is om te reageren binnen 4 werkdagen, dan wel zo snel als redelijkerwijs mogelijk is.

Overigen:
Door gebruik te maken van deze website, bevestig je het hiervoor omschreven Privacy-beleid te accepteren.
Luc Aalbrecht Consultancy is uiteraard niet verantwoordelijk voor het Privacy-beleid en de websites en bronnen van derden.

Neem bij vragen, commentaar of een klacht alstublieft contact op met mij..!
Daarnaast heb je vanzelfsprekend altijd het recht om te klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Voor contact mogelijkheden: ga naar »» Contact…

Vertrouwende hiermee voldoende informatie te hebben gegeven.

Met vriendelijke groet,
Luc Aalbrecht Consultancy,
L Aalbrecht (directeur)

3. Reageren of Vragen..?

–   Stuur mij een Email: » Luc@lucaalbrecht.nl…
–   Overige opties en Bedrijfsgegevens, zie: » Contact…
–   Zie ook »» Leveringsvoorwaarden (Web-Shop)…

— einde pagina —