Leveringsvoorwaarden…

Intro…

Doel: mooie en goede producten aanbieden…
– voornamelijk uit Thailand of Azië.

Credo: “Simpel & Fair”
– binnen wettelijke regels.

Kleine lettertjes zijn irritant en lastig.
Maar… fair zakendoen kan niet zonder spelregels.

Hierna de Leveringsvoorwaarden voor de webshop.
Hopelijk leest en accepteert u deze, vóór u met ons in zee gaat!

Hartelijke groeten en veel Shop-plezier …
Luc Aalbrecht

Begrippen:
Klant, koper, u, uw
– duiden op de aanvrager /besteller /koper /afnemer van een product of dienst van Luc Aalbrecht;
Post-, vervoer-, verzend-, bezorgdienst(en)…
staan voor organisatie(s) die wij inschakelen voor transport en aflevering van producten of pakketten;
Luc Aalbrecht , (Web-)Shop, wij, ons, onze…
– verwijzen naar het bedrijf: ‘Luc Aalbrecht International B.V.’ – (handelsnaam: ‘Luc Aalbrecht Consultancy’).

Overige bedrijfsinformatie, zie »» Contact…
Privacy-beleid, zie »» Privacy – Disclaimer

Regels en voorwaarden:

1 Bestellen…
2 Verpakken…
3 Verzenden…
4 Onbestelbaar…
5 Herroeping /Bedenktijd…
6 Zichttermijn…
7 Defect of beschadigt vóór aankomst…
8 Retour-zenden…
9 Niet retour-zenden…
10 Prijzen – Belastingen…
11 Overige…

1. Bestellen:

De klant is verantwoordelijk voor het volledig en juist invullen van gevraagde gegevens.

Belangrijk: voorkom teleurstellingen en onnodige kosten..!
Vul alstublieft alle gevraagde gegevens correct in, met name…
(a) een reëel en vindbaar aflever- en factuur-adres;
(b) zo mogelijk een altijd bereikbaar telefoonnummer en
(c) bij voorkeur een altijd bemand (eventueel 2e) afleveradres.

2. Verpakken…

Verpakkingskosten zijn inbegrepen in de koopprijs…
.. tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op onze website en/of correspondentie en/of afgesproken en bevestigd.

Verpakken doen wij zo milieuvriendelijk en doelmatig mogelijk…
– en volgens wettelijke voorschriften en eisen van vervoerders.

Belangrijk: u (de klant) zorgt ervoor dat de verpakking kan worden hergebruikt voor eventueel terugzenden – zie ook verderop…
Dringend verzoek: maak alstublieft een videofilmpje (en foto’s) bij het uitpakken.
Met dit beeldmateriaal kunnen eventuele fabrikagefouten en/of transportschades (later) worden aangetoond, aan de fabrikant/toeleverancier of de verzenddienst.
Meldt eventuele defecten en schades binnen 4 werkdagen na aflevering aan ons via email, voeg het beeldmateriaal daarbij.

3. Verzenden…

Verzendkosten zijn Niet inbegrepen in de koopprijs tenzij…
– uitdrukkelijk anders vermeld en/of afgesproken en bevestigd.
Deze kosten worden apart berekend en gefactureerd. 

Verzending start zo spoedig mogelijk nadat wij:
(a) alle benodigde informatie binnen hebben,
(b) uw betaling op onze rekening staat en…
(c) (mogelijk) de bedenk- /herroepingstijd is verstreken – zie # 5. ‘Herroeping…’ verderop.

Wij verzenden standaard vanuit Thailand – mogelijke uitzonderingen:
(a) zogenoemde af fabriek- /derden- /affiliatie-zendingen;
(b) producten die wij elders hebben ingekocht;
(c) producten die via bemiddeling en/of als agent/commissionair zijn aangeboden;
(d) producten in een Nederlands depot.

Verzenddienst
In de regel verzenden wij via een verzenddienst – (zoals EMZ, Post-NL e.d.).
Hiervan kunnen wij afwijken, als dit volgens ons efficiënter kan of indien anders afgesproken en bevestigd.
Let op: wij geven de verzendinformatie (inclusief trackingcode) z.s.m. aan u door, per email of gelijksoortig medium.

Verzendduur…
Wij kunnen geen toezeggingen doen over verzendduur en tijdstip van aflevering/aanbieding, omdat wij (meestal) een verzenddienst inschakelen.
Voorstaande geldt temeer wanneer vanuit Thailand (of ander buitenland) wordt verzonden.
Noot: wij hebben uiteraard geen invloed op eventueel oponthoud bij een landsgrens (voor inklaring en/of andere formaliteiten).  

4. Onbestelbaar…

Als een bezorgdienst de zending niet op een gangbare manier kan afleveren, wordt dit gemeld aan het afleveradres, (indien mogelijk).
Daarna blijft de zending meestal voor Bepaalde tijd* in een afhaal-depot waar ze kan worden opgehaald.
*) doorgaans wordt de bewaartermijn vermeld op de notitie of website van de verzend- of bezorgdienst.
Wordt de zending niet tijdig bij hen afgehaald, dan treedt een onomkeerbaar retour-proces in werking.

Belangrijk: als een ‘onbestelbaar’ verklaarde zending retour komt, doen wij in beginsel geen terugbetaling.
(Wij kunnen de redenen immers niet nagaan.)

Terzijde – we onderzoeken mogelijkheden om ‘onbestelbaar’ zendingen naar een Nederlands depot te laten sturen.
In dat geval kan een zending mogelijk alsnog daar worden afgehaald, of daarvandaan opnieuw verzonden worden.
Het laatste leidt dan uiteraard tot (extra) kosten voor u (de klant).

Om teleurstellingen (en extra kosten) te voorkomen, verzoeken wij u (de klant) om…
(a) het afleveradres nauwkeurig in te vullen;
(b) indien mogelijk een altijd bemand (mogelijk 2e) afleveradres op te geven en…
(c) een altijd bereikbaar telefoonnummer te vermelden.

5. Herroepingsrecht – (bedenktijd)…

U kunt uw koopbestelling (kosteloos en zonder opgaaf van reden) herroepen, binnen 14 dagen* na onze email-bevestiging.
*) startdatum is de zenddatum van onze bevestiging.
Wij rekenen erop dat u onze bevestiging ziet, ook als deze in de Spamfolder zit.

Noot: wij kunnen het verzendmoment (bij ons vandaan) uitstellen tot na de 14 bedenkdagen…
– bijvoorbeeld bij grotere /kostbaardere producten. Dit wordt als dan zo bevestigt in (email)correspondentie.

Bij herroeping worden reeds betaalde bedragen terug betaald – ook de verzendkosten.
Let op: informeer ons alstublieft zo snel mogelijk over de herroeping, bij voorkeur via email – dit kan in uw eigen voordeel werken.

Hebben wij op het moment van herroeping het product reeds verzonden, dan gelden de regels onder # 8 ‘Retour zenden’ – zie verderop.

Belangrijk: Herroeping accepteren wij in beginsel Niet indien:
(a) het gaat om een vervolglevering van eenzelfde product;
(b) het product op specificatie voor de klant werd gemaakt en/of aangekocht, eventueel via bemiddeling, zogenoemd ‘maatwerk’;
(c) de koop tot stand kwam na een (markt-) bieding-procedure;
(d) de koop onderdeel is van een speciale actie – (o.a. bij uitverkoop, verloting enzovoort);
(e) het een product betreft wat Niet Retour gezonden kan worden – zie # 9. verderop.

6. Zicht-recht…

U hebt het recht om een product (zonder opgaaf van reden) retour te zenden…
– binnen 14 dagen na het moment van aflevering*.
*) startdatum is de 1e aanbiedingdatum van de bezorgdienst.
Dit laatste is van belang indien de aflevering vertraagd voor u beschikbaar komt, bijvoorbeeld via afhaaldepot of buren.

Bij retour zenden (binnen de 14 dagen zichttermijn) krijgt u de betaalde bedragen terug.
Let op: wij betalen de verzenkosten niet terug als u een deel van een zending (met meerdere producten) retour zend.
(U houdt immers een deel.)

Voor het daadwerkelijke retour zenden gelden de regels onder # 8, ‘Retour zenden’ verderop.

Belangrijk 1.: het Zicht-recht geldt Niet indien:
(a) het gaat om een vervolglevering van eenzelfde product;
(b) het product op specificatie voor de klant werd gemaakt en/of aangekocht, eventueel via bemiddeling, zogenoemd ‘maatwerk’;
(c) de koop tot stand kwam na een (markt-) bieding-procedure;
(d) de koop onderdeel is van een speciale actie – (o.a. uitverkoop, verloting enzovoort);
(e) het een product betreft wat Niet Retour gezonden kan worden – zie # 9. verderop.

Belangrijk 2.: “Zichttermijn is géén Gebruikstermijn!”
Wij betalen niet (volledig) terug als een product beschadigd is en/of wij tekenen van gebruik constateren en/of…
– wanneer een (eventueel toegepaste) doorzichtige plastic seal- of blisterverpakking is geopend of beschadigd.
(Zo’n product kunnen wij immers niet meer als nieuw aanbieden.)

7. Defect of beschadigd vóór aankomst…

Als bij het uitpakken blijkt dat het product defect is en/of schade vertoont (zoals breuk, scheuren, barsten), dan kunt u retourzenden en terugbetaling vragen.

Dringend verzoek: maak een videofilmpje (en foto’s) van het uitpakken van uw pakket.
Dit omdat goed beeldmateriaal doorslaggevend kan zijn voor een succesvolle claim bij de fabrikant, toeleverancier, verzenddienst of andere betrokken partij!

Verzoek:
(a) meldt de defecte / beschadigde levering alstublieft binnen 4 dagen na aflevering aan ons via email en…
(b) voeg het eerder genoemde beeldmateriaal (video + foto’s) bij uw email.

Mede aan de hand van het beeldmateriaal beslissen wij of het product retour gezonden kan worden .
Is dit het geval, dan moet het product (in oorspronkelijke verpakking) naar een door ons op te geven adres worden gezonden. Zie ook # 8 ‘Retour zenden’.

Terugbetalen doen wij (eventueel gedeeltelijk) nadat betreffende (retour-) zending bij ons binnen is.
Noot – terugbetaling is Niet afhankelijk van acceptatie van een claim bij de fabrikant, toeleverancier of verzenddienst.

8. Retour zenden…

Wat in dit artikel staat geldt voor elke retourzending.

Kosten voor retour zenden zijn voor rekening van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en door ons bevestigd.
Ongefrankeerde en/of niet aangemelde zendingen kunnen wij Niet aannemen.

Belangrijk…
Meldt ons via email, uiterlijk binnen 14 dagen* na aflevering, dat u het product retour wil zenden.
* voor defecte of beschadigde producten is de meldtermijn 4 dagen!
Gaat het om een defect of beschadigt product, voeg dan alstublieft relevant beeldmateriaal (videofilmpje + foto’s) bij uw email – zie # 7 hierboven.

Na ontvangst van uw (email-) melding informeren wij u zo spoedig mogelijk over het al of niet accepteren van retourzending.
Als wij retour zenden hebben geaccepteerd en bevestigd, stuur dan alstublieft het product uiterlijk binnen 4 werkdagen aan een door ons op te geven adres in Nederland*.
Let op: stuur ook meteen alle verzendinformatie per email aan ons!
(Onaangemelde pakketten kunnen wij Niet aannemen, dus ook niet terugbetalen.)

* Belangrijk: het ondernemingsadres op onze website en in correspondentie, en bij de Kamer van Koophandel, is Geen afleveradres. Zendingen aan dit adres worden Niet aangenomen!

Sommige producten komen Niet in aanmerking voor retourzenden (en terugbetaling) – zie # 9 ‘Niet retourzenden’ hierna.

9. Niet Retour zenden:

De volgende producten kunnen Niet worden geretourneerd:
(a) Speciaal voor de klant gemaakte of gekochte maatwerk-producten;
(b) Specifieke producten welke via bemiddeling zijn aangekocht en/of door ons als commissionair of agent zijn aangeboden;
(c) producten aangekocht via een (markt-) bieding-procedure;
(d) de koop onderdeel was van een speciale actie – (o.a. uitverkoop, verloting enzovoort);
(e) Producten met een bewaarbeperking – met name producten in de categorie ‘Welness, Herbs & Food’.

Uitsluiting van Retour zenden wordt op de website en in correspondentie genoemd.
Toevoeging: kan of wilt u ( de klant) een product zoals onder (a) t/m (d) beschreven niet gebruiken, dan zijn wij bereid om te bemiddelen bij het (door-) verkopen van dat product aan derden. Dit in goed overleg en redelijkheid.

9. Prijzen – Belastingen…

In onze Webshop genoemde prijzen zijn…
– INCLUSIEF BTW en kosten voor verpakking en…
EXCLUSIEF Verzendkosten
.. tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en/of bevestigd.

Belangrijk: alle prijzen genoemd in offertes (via email of soortgelijk medium) zijn…
EXCLUSIEF BTW en Verzendkosten
– dit tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

11. Overige…

Aansprakelijkheid – Overmacht – Onvoorziene omstandigheden…
Wij kunnen niet worden aangesproken op fouten, falen en/of opzet van derden die wij inschakelen en/of waarmee wij zaken doen.
Dit geldt tevens voor inbreuken op octrooi- en kopierechten, alsmede op kweek-, verkoop- en teeltrechten, een en ander in de meest ruime zin.

Ook zijn wij niet aansprakelijk ingeval van Overmacht (Force Majeur) en/of Onvoorziene omstandigheden, dit impliceert tevens onze toeleveranciers en andere derden die wij inschakelen en/of waarmee wij zaken doen.

Privé gegevens…
Uw  naam + adresgegevens worden door ons doorgegeven aan relevante derden, zoals verzenddiensten.
Wij hebben geen invloed op hun Privacy-beleid en de uitvoering daarvan.
(Voor ons Privacybeleid, zie »» Privacy – Disclaimer… )

Specificaties…
Wij kunnen niet instaan voor de nauwkeurigheid van vermelde maten en gewichten en andere specificaties .

Afwijking kleuren en vormen
(a) Houdt er alstublieft rekening mee dat beeldscherm- en/of brochure-kleuren afwijken van de werkelijkheid.
(b) Veel door ons aangeboden producten zijn handgemaakt en/of van natuurlijke materialen; kleur- en vormafwijkingen en onvolkomenheden zijn hierdoor onvermijdelijk! (Deze geven het product overigens wel een eigen, unieke uitdrukking en karakter.)

Typo’s…
Al het beschrevene in deze voorwaarden, en op de website en in correspondentie en andere presentaties van Luc Aalbrecht, is onder voorbehoud van typefouten. 

Geschillen – Toepasselijk recht…
Wij doen ons best om geschillen te voorkomen.
Onstaan ze toch, dan streven wij ernaar om in redelijkheid en goed overleg tot oplossingen te komen, eventueel met hulp van bemiddeling /mediation.
Verder is het Nederlandse recht van toepassing – eventuele geschillen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Den Haag.

Tot zover onze Leveringsvoorwaarden.
Nogmaals veel plezier en succes in de Shop…

Hartelijke Groeten,
Luc Aalbrecht

PS – Toevoeging…
Sommige van onze voorwaarden zijn misschien niet 100% conform het formele recht.
Wij willen namelijk onnodige kosten en verspilling tot een minimum beperken…
– en daarmee houden de wetsregels onvoldoende rekening, vinden wij.

Hopelijk begrijpt u ons streven en wilt u eraan meewerken.
(Wij beseffen bij voorbaat: bij een dispuut overwint de wet, meestal.)

Feedback – Vragen – Reageren...

De informatie op onze website en in andere presentaties is met zorg opgesteld.
Ziet u desalniettemin onvolkomenheden of hebt u suggesties, geef ze alstublieft aan ons door*.
Ook op vragen reageren we graag*, zo spoedig als praktisch mogelijk..!

–  * Email aan: »» Luc@lucaalbrecht.nl…
– Andere opties, zie: »» Contact…

Zie ook: »» Algemeen – Disclaimer- Privacy…

— einde —