Geplaatst op

Blogbijlage # 64 – Wereld-Toestanden…

Bijlage blog # 64…

Wereld-Toestanden…

Mae Ann, Thailand, 24 maart 2022.

Aan mijn medemensen…
Poging: mijn ei kwijtraken en toekomstig ‘had ik maar..’ voorkomen.
Standpunt: iedereen is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn/haar gedachten en acties.
Suggestie: onderzoek zélf – en denk en besluit zelfstandig..!

– Het Nieuws – (Propaganda & Nep)…
– Taal-Invloeden – Indoctrinatie…
– ‘Wat is je boodschap..?’
– Rot geschrokken – Conclusies – Patronen…
– ‘Wat wil je Luc..?’
– Toekomst – Karma – Positief perspectief…
– Focus op Licht – Glimlachen…

Het Nieuws…

Uit een eerder blog: ‘mijn lekenverstand probeert te achterhalen wat er echt speelt’.
Gevolg: ik ging steeds meer Nieuws zoeken.
Maar… hoe meer Nieuws ik verslond, des te onbegrijpelijker werd het.
Resultaat: toenemende ergernis en slapeloosheid.

Propaganda & Nep…
‘Objectief en volledig nieuws bestaat niet’, schreef ik ook eerder.
Je weet natuurlijk al dat er erg veel Propaganda- en Nepnieuws wordt verkondigd.
Toen ik dát weer besefte, kon ik Het Nieuws* negeren.
Mijn geest kalmeerde en ik slaap weer normaal**.

* Ik bedoel de zogenoemde main-stream-media (msm); de grote en officiële  nieuwsorganisaties.
Overigens, Het Nieuws totaal ontvolgen is onmogelijk.

** In onrustige tijden droom ik meer dan anders.
PS: tijdens volle maan slaap ik soms erg weinig – goed voor mijn inspiratie.

Alternatief…
Dankzij internet is er tegenwoordig ook veel Alternatief Nieuws.
Bijvoorbeeld Social media en YouTube, Rumble en dergelijke.

Er zijn talloze andere boodschappers; helderzienden, astrologen, mediums en zo.
Ook zij zeggen (of denken) te weten hoe het zit en wat er gaat gebeuren.
Ik ben niet tégen zulke bronnen, maar… ook tussen dit koren zit veel kaf. Beoordelen ervan vereist een alerte en kritische benadering. (Ik accepteer sowieso Geen rigide voorspellingen.)

Taal-Invloeden…

Een favoriet onderwerp: “psychologie en taal”.
Past bij mij – ik werk ermee en volgde opleidingen in Neurolinguistiek (NLP*) en toegepaste psychologie.
En in mijn boekenkast staan aardig wat boeken over deze onderwerpen.
*NLP gaat over de werking en invloed van taal in ons onderbewuste.

Ooit verzorgde ik, samen met een psycholoog, de training “Gedrag & Taal”.
Misschien goed om te weten: trainers leren zelf het meest.
PS – ik voel mij nog altijd een beginner..!
Wie met mensen omgaat kan dit beamen: niets verrast meer dan de mens..!
Wel vertrouw ik inmiddels op mijn gevoel in deze.

Indoctrinatie…

Ik veronderstel dat je al weet dat dit continu gebeurt – al zolang wij op aarde rondlopen.
Niemand ontkomt er aan: beïnvloeding, manipulatie en indoctrinatie door verbale- en non-verbale uitingen.
Toch lijken weinigen te beseffen hoe ver en diep dit werkt.

Afgelopen decennia zijn de technieken voor het (opzettelijk) beïnvloeden, in steeds hoger tempo verfijnd en versterkt (en toegepast).
De wereldwijde virus- en oorlog angsten zijn goede voorbeelden.

Ik merk dat velen niet doorhebben hoeveel we worden gemanipuleerd en geïndoctrineerd – ik zie namelijk veel griezelige voorbeelden, op alle terreinen..!

‘Ja én… wat is je boodschap..?’

Wel, ik ben opgevoed (geïndoctrineerd) met “vertrouw gerust op de overheid en de politiek, en de medische en financiële wereld enzovoort, zij weten wat goed is en hebben het beste met ons voor”.

Ik ben voor doelmatig, zo van: ‘als de overheid haar taak doet, doe ik de mijne’ – (misschien naïef en gemakzuchtig).
PS – ik hou niet van politiek; onechtheid, leugenachtigheid en oeverloos gezwets maken mij letterlijk ziek.

Rotgeschrokken…

Sinds Covid bekend werd – (maart 2020) – ben ik meer gaan opletten.
In 2021 volgde ik wat vergaderingen van de 2e kamer – (inderdaad onecht en leugenachtig gekakel).
Ook bestudeerde ik de plannen voor de zogenoemde Nieuwe Wereldorde.
Verder verdiepte ik mij in de achtergronden van het Ukraine-drama en andere brandhaarden in de wereld.

Ben me rotgeschrokken.
Covid, Ukraine en andere wereldbranden, en de Nieuwe Wereldorde zijn complexe zaken met oneindig veel facetten en (tegengestelde) visies en belangen. Niemand kan er alles over weten, ik dus ook niet.
Neemt niet weg: ik ben geschrokken..!

Drie persoonlijke(!) waarnemingen:

1. Democratie is een prachtig principe maar… de laatste jaren erg vertroebeld door kwalijk gedachtegoed.  
Bijvoorbeeld: de Nederlandse 2e kamer werkt ‘voor spek en bonen’. De meeste beslissingen worden elders genomen – door niet democratisch gekozen leiders..!

2. Merendeel van de westerse leiders (VS + friends) hanteert bedenkelijke waarden en principes…
– de meesten lijken hun bovenkamer niet op orde te hebben
– vele zijn geïnfiltreerd met sinistere overtuigingen en doelen*.

* Mijn visie: de Ukraine-strijd is niet perse om dat land te redden maar heeft andere (bij-) bedoelingen.
Regeringen die niet (meer) willen meewerken aan een totalitair bewind onder regie van de VS, moeten verdwijnen.

Voeding voor dit idee…
– alle oorlogen waarbij de VS betrokken was gingen om ‘regime-wisseling’
– de regels en agenda wordt (werd) feitelijk altijd bepaalt door Amerika
– die agenda is vooral gericht op economische eigenbelang – (wapens, energie en grondstoffen).

Bij de uitvoering gaan slechte* emoties boven morele waarden, ethiek, redelijkheid en wijsheid.
* slechte emoties / eigenschappen vind ik: hebzucht, jaloezie, haat en vergeldingsdrang, arrogante eigendunk, extremistische overtuigingen en dergelijke.

3. De nazilegers waren in 1945 verslagen, máár… hun idealen en aanhang zijn Niet verdwenen..!
Die leven nog overal, ook op alle niveau’s in maatschappelijke- en politieke instituten, en in nieuwsorganisaties.
(Gevaarlijkst zijn wellicht degenen die zélf niet beseffen dat ze deze idealen aanhangen.)

Ik verwacht dat sommige verbaasd zijn over wat ik schrijf in 2 en 3, daarom nog een waarneming…
4. Niets is wat het lijkt* en bijna alle Nieuwsmedia jokken of verdraaien de werkelijkheid.
Beter: als je het westerse Nieuws omdraait zit je mogelijk dicht(er) bij de waarheid.  
* soms denk ik in een onechte (fake) filmwereld te leven – alles is zó onecht en gespeeld.

Patronen…

Scenario: wie volgens de leiders niet deugt of meewerkt, wordt gek of misdadig verklaard.
Ook bestaat de kans dat je bankrekening wordt geblokkeerd, je winkel gesloten, je bezittingen afgenomen – én dat je niet meer mee mag doen in de maatschappij…

Het voorgaande gebeurde echt bij de Canadese Freedom– demonstraties
– volgens mij is daar onrechtmatig gehandeld, op last van de premier en minister van financiën.

Ik zie deze patronen ook bij andere leiders – (een onaangenaam beeld).
PS – ze lijken in de ban van hun idealen – volgens mij zijn ze ‘onder invloed ‘.

Oeps, ik lees gedachten… ‘goh, Luc ook al complotdenker..’ & ‘wát negatief en zwartgallig’ & ‘idioot’ – ja, dat kan…

‘Wat wil je Luc..?’

Allereerst: ik wil Niet méér angst zaaien! en niemand beïnvloeden of veroordelen..!
Nog eens: ik wil mijn ei kwijt en mijn(!) visies delen, én… uitnodigen tot alertheid, eigen onderzoek en zelfstandige conclusies..!

De ontdekkingen maakten mij bezorgd en boos. Gelukkig vond ik een uitweg…
Na het negeren van onrust en gebral (innerlijk en in de buitenwereld), is mijn geest gekalmeerd, .
Nu denk ik: ‘dit is wat er is – ik weet waar ik ben en wat gaande is, én wat ik zelf eventueel wel / niet kan doen.’

Toekomst..?

Ik kan niks voorspellen of adviseren.
Zeker is: voorlopig blijft het onrustig, mogelijk wordt het nóg onrustiger.
Ik zal niet verrast zijn als er dramatische(r) dingen gaan gebeuren of aan het licht komen.

Ook de economie voorspellen is ondoenlijk*…
* ik weet weinig van economie, heb enkel m’n boerenverstand.
Wel geloof ik dat we te lang op te grote voet hebben geleefd:
– ongeremd geld bijdrukken kan niet zonder gevolgen blijven…
– en miljarden aan wapentuig besteden en de boel ongebreideld vernietigen moet ons eens opbreken – zie Karma hierna.

Karma (is de boemerang)…

Aan doemdenkers: volgens mij is er geen “eindtijd” of “straf van God”…
Ik geloof wel in oorzaak en gevolg = Karma..: ‘wie wind zaait, oogst storm’ – ‘wie geeft, ontvangt’ – ‘wie goed doet, ontmoet goed’ enzovoort.

Onze toekomst ontstaat uit wat we nu denken en zeggen en doen – de resultaten /gevolgen komen onherroepelijk bij ons terug – zoals een boemerang bij zijn werper.
Oosterlingen nemen Karma erg serieus – “bewust leven” en “goed doen” zijn uitstekende medicijnen tegen ‘slecht Karma’.

PS – anderen (en onszelf) de maat nemen of straffen levert ook slecht Karma – veroordelen en straffen werkt dus averechts.
Jezus zei iets van: ‘vergeef het hun, zie weten niet beter’… – (vergeving bevrijdt en schept positief Karma).
Hij zei ook: ‘alleen degene die zelf foutloos is, mag een ander straffen’ – (de eerste steen werpen).

Positief perspectief…

Het verhaaltje in blog 62: door tijger opgejaagde man eindigt hangend aan een afscheurende boomwortel boven een diep ravijn, plots ontdekt hij vlakbij een schitterende aardbei…
Met andere woorden… er is altijd óók iets goeds – wij kunnen kiezen waar onze aandacht naar toe gaat.

Realiteit: we hadden nog nooit zóveel schitterende kansen en mogelijkheden als nu (zover we weten)…
– én… we zijn nog nooit zó dicht bij de afgrond geweest. Wat kiezen we..? – spannend..!

Volgens mij hoeft de Wereld-Toestand uiteindelijk niet slechter te worden of te leiden tot onze ondergang.
Ik geloof in wonderen. Als we kiezen voor wijsheid, vrede, zinnigheid, respect, betrouwbaarheid en harmonieus samenwerken, kunnen die wonderen gebeuren.

De ziekten en de oorlogen zijn echt. Daar kan ik (vooralsnog) weinig anders aan doen dan alert zijn en proberen juiste keuzes te maken…
En… hopen en bidden: ‘moge slachtoffers niet voor niets lijden’ – ‘moge de uitbarstingen leiden tot zuivering en een in alle opzichten gezondere wereld’ – ‘moge ik mijn lessen erin herkennen’ en ‘moge liefde en wijsheid zegevieren’.

Ik leef met de overtuiging dat ons universum positief is ingesteld.
De natuur is mijn voorbeeld: ontwikkeling, groei, bloei, zelfgenezing, genot, schoonheid en overvloed vormen de basis van haar voortbestaan.

Focus op Licht…

Meester: “Luc, pas op je gedachten en aandacht én op wat je wenst, het heeft de neiging om werkelijkheid te worden – Focus op Licht en op wat je wél wil..!”
Ik leerde van de boeddhistische levensinstelling. Zij negeren meestal het negatieve en richten zich op genieten, en meer op wat er wél is dan op wat ze missen.

Het negatieve negeren en focussen op licht betekent niet: mijn hoofd in het zand steken; het is niet onverschillig en zonder compassie zijn.
Vanuit positiviteit en licht ben ik vindingrijker, helderder, sterker; kan ik beter waarnemen en oordelen over ‘wat er is en wat gedaan kan worden’.

Glimlach…

Ik kan in mijzelf makkelijk zorgen creëren, bijvoorbeeld over mogelijke ziekten en oorlog.
Door die zorgen constant te herhalen worden ze obsessief en dat kan leiden tot depressie, ziekte of erger.
Is ook nog eens besmettelijk voor m’n omgeving.

Kan mij ook richten op blijdschap, tevredenheid, humor en andere opwekkende zaken.
Als ik zulke kwaliteiten oprecht nastreef en beleef, zal ik dát uitstralen.
De kans is groot dat mijn omgeving daardoor ook optimistisch en geïnspireerd raakt. Dit reflecteert dan zeker naar mij terug – spreek uit ervaring.

Blij en opgewekt zijn wordt zo een goede Karma daad, het beïnvloed mijn omgeving positief en dát Boemerangd terug – misschien wel het geheim van de Thaise Glimlach…

Ik kan meer schrijven, maar het is al dubbel-dik…
Dank voor het lezen en veel Licht toegewenst..!

Warme Groet,

Luc

«« terug naar Blog 64…

Reageren..?

–  Stuur mij een Email: » Luc@lucaalbrecht.nl…
–  Overige opties – zie: » Contact…
–  Zie ook: » Disclaimer- Privacy

— einde bijlage —